Nejbližší otevřené akce

Letecký a obranný průmysl

Schéma obsahuje požadavky na systémy managementu kvality v leteckém a obranném průmyslu.