Účelem kurzu je zajistit způsobilost organizace ve smyslu požadavků mezinárodních norem IATF 16949 a ISO 19011 k vedení interních auditů systémů kvality. Nově bude auditování zaměřeno na efektivitu dodržování postupů a dosahované výsledky.

Komu je kurz určen

Základního kurzu interních auditorů IATF 16949 se mohou účastnit všichni pracovníci s praxí delší 2 roky, kteří jsou odpovědní za zabezpečování kvality produktů v sériové výrobě, vzorkování materiálů a přejímání dílů a dalších realizačních procesů.

Cíle kurzu

Sjednocení postupů pro práci interních auditorů a nastavení přístupů při aplikaci požadavků normy IATF 16949 v souladu s normou ISO 19011 pro auditování systémů managementu.

Osnova

1. den

 • Směrnice pro auditování systému managementu
 • Plánování a příprava auditu
 • Vedení interních auditů
 • Auditování založené na rizicích
 • Hodnocení rizik
 • Řízení zdrojů (Případová studie)
 • Kompetence interních auditorů
 • Výměna auditorských zkušeností

2. den

 • Požadavky normy IATF 16949 část 4, 5 a 8
 • Identifikace a analýza procesů
 • Monitorování a zlepšování procesů
 • Procesní přístup k vedení auditů systému (Želví diagram)
 • Rozvoj dodavatelů (Případová studie)
 • Aktuální trendy ve vedení procesních auditů (VDA 6.3, Vrstvené audity)

3. den

 • Požadavky normy IATF 16949 část 6 a 7
 • Přehled požadavků dalších postupů: IMDS, APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA, RCA/8D a ekvivalenty VDA
 • Audit projektu nových dílů (Případová studie)
 • Úskalí a problémová místa auditů IATF 16949
 • Nové trendy a očekávané změny v auditování

Lektor

Výuka je vedena lektorem NQA schváleným pro výklad požadavků normy IATF 16949 a souvisejících
předpisů v automobilním průmyslu.

Metody výuky

Interní audit představuje efektivní kontrolní nástroj pro management, který bude prezentován výkladem, příklady auditování z praxe a procvičováním požadavků IATF 16949 ve skupinách.

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.