Kurz je určen všem zaměstnancům odpovědným za implementaci a řízení legislativních požadavků v organizaci, podnikovým ekologům, interním auditorům a manažerům EMS.

Proč se kurzu zúčastnit

Osvojíte si základní požadavky platných právních předpisů. Budete připraveni na provedení základního hodnocení souladu s legislativními předpisy a snížíte rizika případných postihů ze strany kontrolních a správních orgánů, např. České inspekce životního prostředí, krajského nebo obecního úřadu.

Cíle kurzu

Seznámení s metodami řízení závazných povinností, tj. požadavků právních předpisů environmentálního managementu, a se základním přehledem povinností vyplývajících z českých a evropských právních předpisů s důrazem na legislativní změny a novinky.

Osnova

  • Úvod do problematiky environmentálního managementu
  • Řízení závazných povinností podle ISO 14001:2015
  • Všeobecné požadavky
  • Ochrana vod (závadné látky, havarijní plány)
  • Ochrana ovzduší (zdroje znečišťování, kontrola technického stavu a provozu)
  • Ochrana přírody a krajiny
  • Nakládání s odpady (označování nebezpečných odpadů, identifikační listy nebezpečných odpadů)
  • Posuzování vlivu na životní prostředí, integrovaná prevence a ekologická újma
  • Chemické látky a prevence závažných havárií

Odborný garant

Mgr. Miroslav Krčma člen Technické normalizační komise pro environmentální management (TNK 106), lektor a nezávislý konzultant systémů environmentálního managementu, včetně EMAS, odborník na environmentální výkonnost, ekodesign a výklad závazných požadavků právních předpisů v environmentální oblasti

Metody výuky

výklad, workshopy, diskuse

Stažení produktového listu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.