Změna normy ISO 14001 je pro organizace příležitostí pro změnu zaměření podnikového systému environmentální managementu a pro zahrnutí strategických zájmů organizace. Seznamte se s aktuálními změnami v normě ISO 14001:2015.

Komu je kurz určen

Kurz je určen manažerům a auditorům EMS, a dalším osobám, které se chtějí seznámit se změnami v normě ISO 14001:2015.

Cíle kurzu

Vysvětlení nových pojmů, seznámení s formálními a koncepčními změnami požadavků normy ISO 14001:2015. Objasnění přípravy transformace podnikového systému na revidovanou normu environmentálního managementu a využití jednotné struktury norem a terminologie.

Osnova

  1. Přehled změn a novinek požadavků ISO 14001:2015
    • Kvíz: Nová terminologie
  2. Rozsah environmentálního systému a strategické zaměření organizce
    • Workshop: Stanovení rozsahu systému
  3. Nové požadavky normy, aneb co se stalo s novinkami z minulé revize
    • Workshop: Výklad požadavků vybraných účastníky
  4. Nová norma a přechodové období

Odborný garant

Mgr. Miroslav Krčma, člen Technické normalizační komise pro environmentální management, lektor a nezávislý konzultant systémů environmentálního managementu

Metody výuky

výklad, workshopy, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.