Nejbližší otevřené akce

Komu je kurz určen

Kurz je určen interním auditorům, projektovým manažerům a dalším pracovníkům, kteří jsou v organizaci odpovědní za řízení procesních, nebo projektových rizik v rámci řízení systému managementu.

Cíle kurzu

Kurz nabízí seznámení s problematikou rizik a přístupy používanými při identifikaci, analýze, hodnocení a řízení rizik, poskytuje základní orientaci v oblasti řízení kontinuity činností a je vhodný pro organizace, které plánují zavedení a certifikaci ISO 22301. Kurz Vám umožní lépe chápat význam a pojetí managementu rizik, potřebu systémového přístupu k zvládání rizik, včetně rolí podnikového vedení, vlastníků procesů, manažerů rizik, projektových manažerů a interních auditorů.

Proč se kurzu zúčastnit

Prostřednictvím praktických cvičení se seznámíte s reálnými přístupy k řešení rizik, kterým jsou organizace vystaveny, základním rámcem a metodami, jež organizacím umožňují identifikaci, hodnocení a ošetření rizik.

Osnova

 • Koncept auditování rizik a ISO 19011
 • Standardy související s managementem rizik
 • Kontext, cíle a rizika organizace
 • Logický rámec posuzování rizik
 • Strategické plánování a rizika
 • Metody pro uplatňování managementu rizik
 • Požadavky na řízení kontinuity činností dle ISO 22301
 • Kontext k řízení kontinuity v systémech managementu
 • Hodnocení rizik v kritických procesech organizace
 • Program interních auditů a kompetence auditorů
 • Audit rizik (případová studie)
 • Aplikace rizik v systémech managementu kvality, environmentu a informační bezpečnosti
 • Opatření pro řešení rizik a havarijní plány
 • Skupinová cvičení
 • Koncept auditování založeného na rizicích
 • Program interních auditů a kompetence auditorů
 • Audit kontinuity činností

Odborný garant

Ing. Milan Trčka, hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy kvality, předseda TNK6 Management kvality a prokazování kvality ÚNMZ Praha

Metody výuky

výklad, případové studie a cvičení v týmech, praktické zkušenosti a příklady

Forma ukončení

Kurz je ukončen písemným testem. Po absolvování kurzu obdrží účastník osvědčení.

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.