Personální audit doporučujeme těm organizacím, které potřebují analyzovat celkový stav personální práce a chtějí vybudovat efektivní, dobře fungující systém řízení a rozvoje pracovníků. Očekává se, že vedení organizace chce přistupovat systematicky k personální práci, vytvoří svou personální strategii a její naplňování zařadí mezi své dlouhodobé cíle.

Personální audit obvykle realizujeme ve třech základních krocích:

 1. Analýza úrovně řízení lidí a souvisejících vzdělávacích potřeb
 2. Vyhodnocení zjištěných skutečností týkajících se stavu vedení společnosti
 3. Doporučení vedoucí k udržitelnému rozvoji organizace

V prvním kroku analyzujeme odbornou a manažerskou způsobilost vadoucích pracovníků pro dosažení požadované výkonnosti. Cílem je stanovit potenciál managementu, převládající styl řízení, odlišnosti po-stupů mezi jednotlivými manažery a návrh optimálního řídícího stylu. 

Při vyhodnocení zjištěných skutečností identifikujeme individuální potřeby vybraných pracovníků, kteří se budou účastnit vzdělávacího programu s přihlédnutím na plány jejich osobního rozvoje. Následně analyzujeme vzájemné vazby v organizaci mezi manažery a technickými pracovníky, efektivnost vzájemné komunikace a kulturní profil firmy.

Následuje vyhodnocování úrovně spokojenosti zaměstnanců – motivační audit. V průběhu vzdělávacího projektu je s manažery vyjasněn další postup, který sleduje několik cílů:

 • podpořit manažerské dovednosti v rámci navržených kompetenčních profilů
 • objasnit potřebu neustálého rozvoje systému řízení
 • dohodnout nástroje a metody pro zlepšování produktivity
 • aplikovat tyto metody na úrovni vedoucích pracovníků společnosti

Příklady návrhů na zlepšení – akční plány:

 • jak vytvořit a vést projektový tým
 • jak zlepšit organizaci práce
 • jak hodnotit efektivnost firemních procesu
 • jak zvýšit produktivitu podniku
 • jak inovovat a změnit firemní kulturu

Rádi vás osobně navštívíme a projednáme vaše požadavky.