K čemu má hodnocení zaměstnanců sloužit?

Pravidelné hodnocení zaměstnanců umožňuje definovat oblasti, kde je pracovníci nedosahují požadovaných kompetencí a jaké jsou jejich potřeby ke zvýšení své efektivity či výkonnosti a naplnění podnikových požadavků a cílů. Mohou postihovat potřebu řešení aktuálních problémů, ale více se očekává příprava na plnění budoucích potřeb organizace.

K dispozici jsou různé přístupy a metody pro hodnocení spolupracovníků:

  • Hodnotící interview: cílený rozhovor a vyplnění strukturovaného formuláře pro hodnocení
  • Zkoumání rizikových situací: cílený strukturovaný rozhovor s lidmi, kteří řeší rizikové situace a mohou je ovlivňovat.
  • Dotazníky: dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, může být off-line mimo pracoviště. Pokud dotazník vyplňuji hodnotitel a hodnocený zaměstnanec, poskytují prostor pro interview k vyjasnění rozdílů.
  • Pozorování na pracovištích: Postup, který umožňuje využít přirozené získávání informací o vzdělávacích potřebách přímo na místě.

Využijte možnosti objektivního průzkumu mezi zaměstnanci, hodnocení zajisti nezávislí konzultanti.Rádi pro vás připravíme hodnocení zaměstnanců. Průzkum upravíme na míru Vaší organizaci.