Pro personalisty

Certifikace ISO 9001 rozšiřuje se požadavky na vedení lidí: hovoří o leadershipu, kompetencích, komunikaci napříč organizací nebo povinném sdílení znalostí. Zásadní změnou je delegování požadavků na kvalitu na podnikové vedení a zapojení všech manažerů do hodnocení procesů. Nebude postačovat pověření manažera kvality, aby dělal jejich práci či plnil jejich povinnosti. Nabízíme přístup, který ocení organizace orientované na výkon.

Náš vzdělávací program podporuje zásady managementu kvality pro vedení a zapojení lidí:

  • Lídři na všech úrovních prosazují jednotu účelu a záměru a vytvářejí podmínky, v nichž se lidé zapojují do dosahování firemních cílů.
  • Lídři motivují vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení a zapojují je do vedení lidí.
  • Lídři napomáhají vytvářet prostředí, ve kterém se mohou spolupracovníci zapojit do plnění cílů.
  • Pro organizaci je zásadní, aby všichni lidé byli kompetentní, byli ochotni nést odpovědnost v rozsahu svých pravomoci a zapojili se do vytváření hodnot.
  • K zajištění efektivního řízení organizace je důležité zapojit všechny lidi na všech úrovních a respektovat je jako jedince.
  • Uznávání, zmocňování a zlepšování dovedností a znalostí usnadňuje zapojení lidí při dosahování cílů organizace.