Proč organizovat firemní školení na míru podle vašich potřeb?

Vzdělávejte své pracovníky co nejblíže k jejich pracovištím, kde každodenně řeší své problémy. Rozšiřujte jejich kompetence a zvyšujte jejich kvalifikaci, ne vždy najdete profesně zdatné lidi z trhu práce.

Proč si vybrat právě náš vzdělávací program?

  • Vaši lidé se seznámí s vaším systémem a jednotlivými procesy či rojekty, budou lépe využívat nově nastavené standardy ISO.
  • Budeme po pracovnících požadovat jejich větší zapojení, aby se více respektovala společně stanovená pravidla.
  • Umožníme Vám lepší sdílení informací, které vyžadují vaši lidé při plnění svých úkolů a pracovních povinností.
  •  Všechny naše vzdělávací akce jsou zaměřeny na zvýšení výkonnosti a zlepšení komunikace mezi lidmi i útvary.

Vycházíme z analýzy vzdělávacích potřeb, porozumění organizaci, jejímu uspořádání a procesům. Nasloucháme svým zadavatelům a připravíme pro vás vzdělávací program na míru a přesně podle vašich potřeb. Máme tým odborně způsobilých lektorů s praxí v oboru, jsou schopni a ochotni diskutovat o vašich problémech a hledat společně řešení.