Problémy na pracovištích vznikají každý den. Převládá operativa, kterou po tomto kurzu můžete úspěšně redukovat, metoda 8D Vám může pomoci snížit náklady na řešení zákaznických vad či neshod.

Nedostatky v kvalitě je důležité řešit komplexně, analyzovat příčiny vzniku vad a zavést opatření pro jejich předcházení.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří jsou odpovědní za zabezpečování kvality produktů, jejich výrobu a související logistické činnosti či provádění servisu, a kteří zajišťují rozvoj dodavatelů a řízení reklamací.

Proč se kurzu zúčastnit

Metoda 8D je standardní osmi kroková metoda řešení zákaznických reklamací či interních neshod v systému kvality. Po absolvování kurzu budou účastníci lépe definovat a řešit problémy, zejména u opakujících se reklamací a neshod. Naučí se důkladné práci s daty, a jak znalost dat může ovlivnit řešení problémů.

Cíle kurzu

Zdokonalit práci techniků v praktickém používání cyklu P-D-C-A pro analýzu hlavní příčiny problému. Budete lépe chápat požadavky na určování hlavních příčin problémů a požadavky na přijímání opatření. Zdokonalíte si postupy při zpracování reklamací.

Osnova

  • Sběr, monitorování a analýza dat
  • Cyklus P-D-C-A a týmová práce
  • Jednoduché nástroje zlepšování
  • Definování problému a souvisejících opatření
  • Analýza hlavních příčin
  • Výběr variant a implementace optimálního řešení
  • Vizuální management, Shop Floor Management
  • Postup při zpracování reklamací

Odborný garant

Ing. Milan Trčka hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality, předseda TNK 6 Management kvality a prokazování kvality, spoluautor Komentovaných vydání ISO 9001 a ISO 19011.

Lektorský tým splňuje kvalifikaci auditorů IATF 1. a 2. stranou a souvisejících předpisů v automobilním průmyslu.

Metody výuky

Budou použity příklady z firemní praxe a procvičeny požadavky na řízení reklamací pomocí 8D Reportu.

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.