Seznamte se s požadavky normy IATF 16949:2016, který je společně s normou ISO 9001:2015 návodem pro zavedení, udržování a rozvíjení systému managementu kvality v automobilním průmyslu.

Kurz je vhodný pro pracovníky útvaru kvality a pro technické pracovníky, kteří se podílejí na plánování a vzorkování, technické přípravě, sériové výrobě automobilních dílů, včetně výroby náhradních dílů nebo příslušenství, podle požadavků zákazníka. Doporučujeme také interním auditorům, kteří jsou odpovědní za provádění auditů systému managementu kvality. Kurz ocení dodavatelé do automobilního průmyslu znalí požadavků normy ISO 9001, kteří si na kurzu doplní znalosti specifické pro automotive.

Proč se kurzu zúčastnit

Bude prezentován obsah normy IATF 16949:2016, včetně aktuálních požadavků OEM. Podle preferencí účastníků lze výuku přizpůsobit požadavkům na vedení organizace (4, 5, 6, 9, 10) nebo požadavků na provozní procesy (7, 8, 9).

Cíle kurzu

Zajistit způsobilost organizace k zabezpečování a prokazování kvality produktů a služeb pro automotive. Porozumět požadavkům IATF na monitorování a hodnocení efektivnosti všech procesů. Poskytnout výklad rozšířených požadavků na návrh a vývoj, výrobu a montáž, servis, včetně produktů se zabudovaným software. Lépe se orientovat v základních nástrojích a specifických požadavcích automobilní výroby.

Osnova

  • Základní principy systémů managementu kvality
  • Požadavky automobilního průmyslu na vedení (leadership)
  • Zajištění efektivního řízení provozních procesu
  • Specifické požadavky zákazníků, nástroje a metody
  • Struktura předpisů a norem pro automobilní průmysl
  • Postupy pro organizace certifikované IATF 16949

Odborný garant

Ing. Milan Trčka hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality, předseda TNK 6 Management kvality a prokazování kvality, spoluautor Komentovaných vydání ISO 9001 a ISO 19011. Lektorský tým splňuje kvalifikaci auditorů IATF 1. a 2. stranou.

Metody výuky

výklad, praktické procvičování na případové studii, skupinová cvičení

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.