V silně konkurenčním prostředí automobilního průmyslu mohou dodavatelé uspět, pokud porozumí všem požadavkům zákazníků. Nestačí porozumět pouze požadavkům standardu IATF 16949:2016, dodavatelé musí znát a důsledně používat základní nástroje (Core Tools).

Kurz je určen pro technické pracovníky kvality a oddělení kontroly kvality. Je vhodný pro manažery projektů nových dílů, auditory a vedoucí odborných útvarů, kteří potřebují mít základní přehled o používaných metodách a technikách automobilového průmyslu. Doporučujeme také technickým pracovníkům organizací zapojených do dodavatelského řetězce automotive.

Proč se kurzu zúčastnit

Získáte obecný přehled o základních nástrojích a metodách uplatňovaných v dodavatelských řetězcích automobilového průmyslu (Core Tools). Osvojíte si znalosti o postupech a metodách APQP, FMEA, MSA, SPC a PPAP, které jsou používány v průřezových týmech a nabízí technické řešení pro plánování a řízení výroby automobilních dílů.

Cíle kurzu

Sjednocení postupů výrobců automobilů a celého dodavatelského řetězce automobilního průmyslu v souladu s mezinárodní normou IATF 16949:2016. Porozumění nástrojům APQP, FMEA, MSA, SPC a PPAP.

Osnova

  • Požadavky na základní nástroje pro automobilní průmysl (Core Tools)
  • APQP: Strukturovaný přístup pro pokročilé plánování kvality a stanovení kontrolních plánů
  • FMEA: Nástroj pro analýzu možných vad a jejich příčin
  • MSA: Metoda zajišťující způsobilost měřidel založená na analýze systému měření
  • SPC: Postupy pro statistickou regulaci procesu, seznámení s nejčastěji používanými metodami
  • PPAP: Požadavky na dodavatele, postup pro překládání dílů ke schválení zákazníkem

Odborný garant

Výuka je vedena lektorem NQA schváleným pro výklad požadavků IATF 16949:2016 a souvisejících předpisů v automobilním průmyslu. Lektorský tým splňuje kvalifikaci auditorů IATF 1. a 2. stranou.

Metody výuky

výklad, praktické procvičování na případové studii, skupinová cvičení

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.