Dodavatelé v automobilním průmyslu čeká převratná změna hodnocení rizik. Pro nové projekty se musí zahájit analýza rizik podle harmonizovaného postupu AIAG-VDA FMEA. Naše první zkušenosti Vám ušetří čas a zbaví Vás obav při dohadování s náročnými zákazníky. Kurz vede zkušený profesionální auditor IATF.

Kurz Harmonizovaná AIAG-VDA FMEA je určen pro kvalitáře, technology a pracovníky výroby odpovědné za řízení rizik procesů a produktů. Zúčastnit se mohou také auditoři, manažeři, interim manažeři nebo konzultanti, kteří spolupracují na řízení procesních rizik a omezování rizik v rámci řízení projektů nových dílů.

Proč se kurzu zúčastnit

Získáte přehled o změnách harmonizované AIAG-VDA FMEA. Porozumíte systematickému přístupu, který metoda FMEA používá při identifikaci a snižování procesních rizik. Osvojíte si rutinní kroky při provádění AIAG-VDA procesní FMEA, naučíte se používat 5T v týmové práci a zvládnout sedmistupňový přístupu pro provádění FMEA.

Cíle kurzu

Naučíte se lépe identifikovat klíčové vstupy a požadavky, které specifikují použití FMEA. Osvojíte si použití metodiky procesní FMEA v 7 krocích, interpretaci hodnoty FMEA při snižování rizika a zvládnete proces transformace kritéria S-O-D pro H/M/L míru rizika. Porozumíte hlavním rozdílům mezi harmonizovanou FMEA a předchozími postupy AIAG 4.0 a VDA 4.

Osnova

Zásady řízení rizik

Hlavní změny v přístupech AIAG-VDA FMEA

Výklad 7 kroků procesní FMEA

  • Krok 1: Plánování a příprava (změny procesní FMEA)
  • Kroky 2 až 4: Strukturální analýza, funkční analýza a analýza poruch
  • Kroky 5 až 7: Analýza rizik, jejich optimalizace a dokumentace výsledků

Srovnání různých typů FMEA, vztahy mezi D-FMEA, P-FMEA a FMEA-MSR

První kroky pro aplikaci harmonizované procesní FMEA

Odborný garant

Ing. Lukáš Domin lektor a nezávislý konzultant v oblasti automobilního průmyslu, auditor IATF 16949 pro audity 3. stranou, certifikát č. 3-GE-21-06-2585

Metody výuky

výklad, skupinová cvičení, praktický výcvik na případové studii

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.