Kurz je určen interním auditorům a pracovníkům odpovědným za zabezpečování kvality produktů v sériové výrobě, vzorkování materiálů, přejímání dílů a dalších realizačních procesů v automobilním průmyslu.

Proč se kurzu zúčastnit

Zajištění způsobilosti organizace ve smyslu požadavků mezinárodních norem ISO 9001, IATF 16949 a ISO 19011 k vedení interních auditů systémů managementu.

Předmětem přípravy interních auditorů bude nový přístup k vedení auditů, efektivita a dosahované výsledky, včetně identifikace a hodnocení souvisejících rizik.

Cíle kurzu

Dosažení potřebné kvalifikace interních auditorů v dodavatelském řetězci automobilního průmyslu. Seznámení s požadavky normy IATF 16949 a zkušenostmi s prováděním interních auditů nejen z pohledu auditovaných, ale také auditorů.

Sjednocení postupů pro práci interních auditorů a nastavení přístupů při aplikaci požadavků norem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 v souladu s normou ISO 19011:2018 pro auditování systémů managementu.

Osnova

1. den

 • Úvod do auditování systému managementu
 • Požadavky na auditování podle ISO 19011:2018
 • Požadavky normy IATF na vedení (kap. 4, 5, 6 a 9)
 • Procesní přístup a související rizika
 • Nový přístup k vedení auditů (želví diagram)
 • Auditování a metody auditu

2. den

 • Požadavky normy IATF kapitola 7 a 8
 • Bezpečnost produktu a specifické požadavky
 • Požadavky normy IATF na zlepšování (kap. 10)
 • Přehled požadavků dalších postupů
 • Aktuální trendy a očekávané změny v auditování
 • Řešení případových studií

Lektor

Výuka je vedena lektorem NQA schváleným pro výklad požadavků norem ISO 9001 a IATF 16949, včetně souvisejících předpisů v automobilním průmyslu. Lektorský tým splňuje kvalifikaci auditorů IATF 1. a 2. stranou.

Metody výuky

Interní audit představuje efektivní kontrolní nástroj pro management, který bude prezentován výkladem, příklady auditování z praxe a procvičováním požadavků ISO 9001 a IATF 16949 ve skupinách.

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.