Kurz je určen manažerům a technikům kvality, projektovým manažerům, inženýrům kvality, technologům a pracovníkům z předvýroby, kteří se podílejí na řízení výroby, zabezpečení vývoje produktu a procesu, a na projektech zlepšování výrobního procesu v automobilním průmyslu.

Proč se kurzu zúčastnit

Předpokladem úspěšné aplikace analýzy je správná volba metod, stanovení vhodné strategie a interpretace výsledků měření. Nestačí vyhodnocení pouze měřitelných znaků, ale také znaků atributivních (kontrola srovnáním, senzorické zkoušky). Po absolvování kurzu budou účastníci schopni lépe analyzovat data s cílem zlepšit současný stav měření, nebo si zvolit jiný vhodný systém pro měření, sběr dat a jejich využití. Systém měření bývá často integrován přímo do výrobních technologií, proto je zapotřebí věnovat přiměřenou pozornost přípravě a vyhodnocení způsobilosti ještě ve fázi plánování technologií a nástrojů.

Cíle kurzu

Pochopit význam analýzy systému měření při řízení a zlepšování výrobního procesu. Poskytnout účastníkům praktické znalosti o používání statistických metod. Analýza systému měření je povinným požadavkem automobilního průmyslu. Účastníci budou po absolvování kurzu schopni provádět analýzu měření. Na příkladech si společně s lektorem ukáží, jak je možné metody MSA použít ve výrobní praxi.

Osnova

  • Úvod do analýzy systému měření
  • Proces měření, chyby a nejistoty měření
  • Preciznost a pravdivost měření
  • Variabilita v systému měření
  • Stabilita, strannost a linearita procesu měření
  • Opakovatelnost a reprodukovatelnost
  • Metoda GRR (rozpětí, průměru a rozpětí, ANOVA)
  • Křivka výkonnosti měřidla, metoda GRC
  • Metoda srovnávání

Odborný garant

Ing. Jan Matuský lektor a konzultant systémů managementu nejen pro automobilní průmysl. Je zkušeným praktikem v oblastech řízení a kontroly kvality, metrologie a aplikace statistických metod a principů štíhlé výroby.

Metody výuky

výklad, příklady z výrobní praxe, řešení případových studií v týmu a malých skupinách

Stažení produktového listu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.