Uplatnění metody PPAP/VDA 2 během procesu schvalování dílů do sériové výroby poskytuje zákazníkům objektivní důkazy, že dodavatel je způsobilý zajistit výrobu dílu v požadované kvalitě, množství, včas a dodrží požadavky na způsobilost a efektivnost výrobního procesu.

Krok za krokem Vás provedeme požadavky na vzorkování pro automobilní průmysl. Výstupem procesu PPAP/VDA 2 je kompletní dokumentace předkládaná zákazníkům společně s prvními vzorky. Na základě jejich předložení zákazník rozhodně o uvolnění dílu do sériové výroby.

Kurz je vhodný pro pracovníky útvaru nákupu, kteří jsou odpovědní za zajišťování vzorkování materiálů a dílů v automobilním průmyslu, včetně následného zabezpečování logistiky a kvality vstupních produktů v sériové výrobě.

Proč se kurzu zúčastnit

 • Budou prezentovány příklady práce s dodavateli a zlepšování efektivnosti jejich dodávek s využitím principů štíhlého podniku.
 • Řízení projektu nové výroby (APQP) souvisí s trvalou podporou sítě dodavatelů do automobilního průmyslu.
 • Účastníci si budou moci zkalibrovat své postupy a přístupy PPAP, resp. VDA2 pro práci s dodavateli.
 • Budou mít možnost výměny zkušeností s využíváním „Potencionální analýzy' (VDA 6.3) a dalších metod souvisejících se vzorkováním vstupních materiálů a dílů.
 • Účastníci kurzu se seznámí s řešením reklamací podle metody 8D.

Cíle kurzu

Sjednocení postupů pro práci s dodavateli a nastavení přístupů k vyžadování součinnosti dodavatelů v souladu s normou IATF 16949:2016.

Osnova

Projekt rozvoje dodavatelů nástroje a metody využívané v dodavatelských řetězcích

 • Specifické požadavky zákazníka podle IATF 16949:2016
 • Rozvíjení partnerských vztahů
 • Požadavky na řízení projektu rozvoje dodavatelů
 • Ošetření rizik v projektu PPAP, PPF
 • Audit dodavatelů (Workshop)

Praktický náhled na schvalování dílů a výrobních procesů, včetně požadavků na vzorkování a zajišťování kooperací

 • Etapy procesu PPAP, PPF
 • Proces schvalování dílů do sériové výroby
 • Základní požadavky na dokumentaci
 • Příprava Part Submission Warrant (Workshop)

Odborný garant

Výuka je vedena lektorem NQA schváleným pro výklad požadavků normy IATF 16949:2016 a souvisejících předpisů v automobilním průmyslu.

Metody výuky

Výklad, praktické procvičování na případové studii, skupinové cvičení

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.