Budou prezentovány příklady práce s dodavateli a zlepšování efektivnosti jejich dodávek s využitím principů štíhlého podniku. Účastníci si budou moci zkalibrovat své postupy a přístupy PPAP, resp. VDA2 pro práci s dodavateli. Budou mít možnost výměny zkušeností s využíváním „Potencionální analýzy' (VDA 6.3) a dalších metod souvisejících se vzorkováním vstupních materiálů a dílů.

Komu je kurz určen

Kurz je vhodný pro pracovníky útvaru nákupu, kteří jsou odpovědní za zajišťování vzorkování materiálů a dílů v automobilním průmyslu, včetně následného zabezpečování logistiky a kvality vstupních produktů v sériové výrobě

Cíle kurzu

Sjednocení postupů pro práci s dodavateli a nastavení přístupů k vyžadování součinnosti dodavatelů v souladu s IATF 16949

Osnova

  • Metodický postup PPAP pro rozvoj dodavatelů – praktický náhled na schvalování dílů a výrobních procesů podle metodik PPAP a VDA, včetně požadavků na vzorkování nakupovaných dílů a zajišťování kooperací
  • Etapy procesu PPAP – příklad z firemní praxe
  • Základní požadavky na předkládání dokumentace
  • Úrovně předkládání dokumentace – základních 19 postupů
  • Praktické procvičování na základních záznamech (příprava Part Submission Warrant, aplikace kontrolního seznamu PPAP)

Odborný garant

  • Ing. Milan Trčka, předseda TNK6 Management kvality a prokazování kvality při ÚNMZ, hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality, auditor IATF 16949 pro audity druhou stanou a
    auditor procesu VDA 6.3
  • Ing. Pavel Korčák, lektor a nezávislý konzultant v oblasti automobilního průmyslu, IRCA a EOQ auditor pro systémy managmentu, auditor IATF 16949 pro audity durhou stranou a auditor procesu VDA 6.3

Metody výuky

Výklad, praktické procvičování na případové studii, skupinové cvičení

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.