Ukážeme Vám roli personálního útvaru v dodavatelských řetězcích automobilního průmyslu IATF 16949.

Kurz je určen pracovníkům útvaru řízení lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoje. Zúčastnit se mohou také interní auditoři IATF 16949.

Proč se kurzu zúčastnit

Po absolvování kurzu se budete lépe orientovat v požadavcích norem ISO 9001 / IATF 16949 na personální řízení. Znalost požadavků norem je předpokladem, jak podpořit své kolegy v organizaci při zavádění a zlepšování podnikového systému kvality.

Znalosti a dovednosti získané na kurzu Vám umožní stát se rovnocenným partnerem externího auditora během dohledových, certifikačních a/nebo zákaznických auditů a budete schopni lépe formulovat odpovědi na dotazy týkající se práce s lidmi a na dotazy související s dalšími aktivitami, které s řízením lidských zdrojů souvisejí nepřímo.

Cíle kurzu

Získat základní přehled o požadavcích norem ISO 9001 / IATF 16949 na útvar personálního řízení. Společně s lektorem proberete jednotlivé požadavky, které jsou v kompetenci personálního útvaru, a dále požadavky, na jejichž zavedení se HRM podílí společně s jiným útvarem.
Na příkladech z praxe si vysvětlíte, jak tyto požadavky implementovat a/nebo jak na jejich zavedení spolupracovat.

Osnova

  • Požadavky norem ISO 9001 /IATF 16949 týkající se personálního řízení
  • Související požadavky jejichž naplnění je normou IATF vyžadováno (např. bezpečnost provozu)
  • Povinnosti personálního útvaru vyplývající z norem ISO 9001 / IATF 16949
  • Implementace požadavků náležejících do kompetence personálního útvaru
  • Spolupráce HRM s ostatními útvary při naplňování dalších požadavků norem ISO 9001 / IATF 16949
  • Podpora personálního útvaru týmu kvality (kapitola 7)
  • Výklad vybraných článků mezinárodních norem ISO 9001 / IATF 16949

Odborný garant

Ing. Ivo Šnajdr lektor a nezávislý konzultant v oblasti implementace systémů managementu a systémů kvality automobilního průmyslu

Metody výuky

výklad, diskuse, případové studie

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.