Osvojte si řešení problémů metodou 8D Report a staňte se členem týmu pro řešení problémů. Naučte se moderování v multi-funkčním týmu na praktických příkladech.

Kurz je určen pro manažery s odpovědností za organizaci týmové práce, technikům ve všech etapách přípravy výroby, vývoje, výroby a servisu, členům multidisciplinárních týmů pro řešení problémů a projektovým manažerům odpovědným za rozvoj dodavatelů.

Proč se kurzu zúčastnit

Po absolvování kurzu budou účastníci lépe určovat hlavní příčiny problémů a návazně přijímat opatření ve výrobním systému.

Kurz obsahuje praktická cvičení a rozsáhlou případovou studii z prostředí automobilního průmyslu. Krok za krokem se seznámíte s metodou 8D.

Cíle kurzu

Účastníci budou po absolvování kurzu lépe definovat problém a vyjasní si přístupy používané v organizacích pro systémové zlepšování. Naučí se důkladné práci s daty, a jak znalost dat může ovlivnit řešení problémů.

Základem metody 8D je analýza hlavních příčin, přijímání opatření k zabránění hlavní příčiny výskytu problému, verifikace výstupů a standardizace řešení.

Osnova

1. den

 • Proces týmového řešení problémů
 • Základní principy 8D
 • Identifikace a popis problému
 • Metodiky řešení problému
 • Sběr a vyhodnocování dat

2. den

 • Určení hlavní příčiny
 • Výběr optimálního řešení a hodnocení rizik
 • Plán implementace a standardizace řešení
 • Komunikace a základy moderování
 • Případová studie
 • Prezentace pro management

Lektor

Výuka je vedena lektorem schváleným pro výklad požadavků mezinárodního standardu IATF 16949:2016 a souvisejících předpisů v automobilním průmyslu.

Metody výuky

výklad, workshopy, případové studie, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.