Kurz je určen pro technické pracovníky odborných útvarů rozvoje dodavatelů, kteří jsou odpovědní za zajišťování vzorkování materiálů a dílů, včetně pracovníků oddělení nákupu, zabezpečování logistiky, kvality vstupních produktů  sériové výrobě a pracovníků výroby (zmocněnec pro bezpečnost produktu (zmocněnec pro bezpečnost produktu, projektový manažer, konstruktér, vedoucí projektu a pod.).

Proč se kurzu zúčastnit

Budou prezentovány požadavky na bezpečnost produktu, příklady specifických požadavků zákazníka týkající se bezpečnosti produktů a dílů pro automobilní průmysl. Účastníci se seznámí s přístupy a doporučeními, které musí organizace zavést, pokud je produkt klasifikován jako „neshodný' v důsledku odchylek.

Cíle kurzu

Porozumět požadavkům automobilního průmyslu na bezpečnost a shodu produktu (integrita produktu), včetně souvisejících požadavků na stanovení zvláštních charakteristik, a požadavků na řízení a uchovávání dokumentace. Sjednocení postupů pro práci představitelů pro bezpečný produkt a zajištění součinnosti dodavatelů v souladu s mezinárodní normou IATF 16949:2016.

Osnova

  • Obecná bezpečnost výrobku a ručení za výrobek
  • Odpovědnost a komptence v oblasti bezpečnosti produkutu a shody produktu
  • Integrita produktu (PI) v jeho životním cyklu v souvislosti se zajišťováním stupňů zralosti pro nové díly
  • Proces stanovení zvláštních charakteristik
  • Proces hodnocení rizik a reakce na rizika
  • Dokumentované informace a jejich uchovávání

Odborný garant

Ing. Jan Matuský lektor a nezávislý konzultant v oblasti automobilního průmyslu. Je zkušeným praktikem pro řízení a kontrolu kvality, aplikaci statistických metod a principů štíhlé výroby.

Metody výuky

výklad, prezentace, praktické ukázky řešení v oblasti bezpečnosti produktu, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.