Vyšší očekávání zákazníků, požadavky na bezpečnost, zákonné požadavky a používání elektronických součástek a softwaru vedou ke stále složitějším produktům. Použití produktového auditu napomáhá organizacím splnit náročná očekávání a požadavky zákazníků, včetně rizik souvisejících s funkčností a bezpečností produktu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen auditorům systému kvality a produktu, manažerům kvality, technickým pracovníkům, kteří v organizaci odpovídají za zabezpečování kvality. Audit produktu doporučujeme všem, kteří chtějí porozumět metodice VDA.

Cíle kurzu

Audit produktu je nástrojem, který organizacím pomáhá stanovit, do jaké míry produkt splňuje příslušné specifikace. Zvládnete všechny postupové kroky auditu produktu od přípravy až po identifikaci odchylek a požadavků na zavedení opatření pro zamezení výskytu vad.

Osnova

Úvod do problematiky auditů produktu

  • Publikace řady VDA 6.x
  • Požadavky automobilního průmyslu IATF

Audity systému kvality v organizaci a zaměření auditu produktu

(systémový, procesní a produktový audit)

Požadavky na kvalifikaci auditorů produktu

Průběh auditu produktu

  • Program auditů produktu a postup při jeho provádění
  • Hodnocení výsledků auditu a zpráva o jeho provedení

Procvičení auditu produktu na konkrétním výrobku

Zkušenosti s prováděním auditu produktu

Lektor

Výuka je vedena lektorem NQA schváleným pro výklad technických požadavků v automobilním průmyslu.

Metody výuky

výklad a prezentace, nácvik praktických dovedností auditu produktu, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.