Vytváření bezpečných podmínek na pracovišti a prevence rizik přispívá ke zvyšování kvality pracovních podmínek, růstu efektivnosti a konkurenceschopnosti organizací.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří mají přímou odpovědnost za oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména manažerům kvality a interním auditorům. Doporučujeme také pracovníkům, kteří se zajímají o řízení rizik spojených s podnikáním, zástupcům odborových organizací a dalším sociálním partnerům hájícím zájmy pracovníků.

Proč se kurzu zúčastnit

Účastníci získají nové znalosti a aktuální dovednosti pro provádění interních auditů systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v souladu s předpisy norem ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018. Naučí se lépe orientovat v legislativních požadavcích norem, včetně rizik vyskytujících se na pracovišti.

Cíle kurzu

Pochopit význam systémového přístupu k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požadavku na identifikaci rizik spojených s podnikáním, včetně prosazování bezpečnějších a zdravějších podmínek práce. Osvojit si aktuální požadavky normy ISO 45001:2018 a související legislativní požadavky. Zajistit kompetenci interních auditorů v souladu s požadavky normy ISO 19011:2018.

Osnova

  • Úvod do systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
  • Současný stav právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
  • Požadavky normy ISO 45001:2018 na bezpečnost práce a ochranu zdraví
  • Aktuální postupy k provádění interních auditů podle ISO 19011:2018
  • Požadavky na kompetence interního auditora
  • Význam a přínos provádění interních auditů obecně, specifika v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví
  • Příprava, plánování, provádění a vyhodnocování interního auditu
  • Audit vybraných požadavků ISO 45001:2018, výměna zkušeností s nastavením systému OH&S

Lektor

Mgr. Miroslav Krčma člen Technické normalizační komise pro environmentální management (TNK 106), lektor a nezávislý konzultant systému environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví

Metody výuky

prezentace, případové studie, modelové situace zaměřené na auditování, včetně sdídlení zkušeností

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.