Doškolení interních auditorů ISO 14001:2015 je určeno současným interním auditorům systému managementu ISO 14001:2015, manažerům EMS a ostatním zaměstnancům, kteří jsou v organizaci odpovědní za zavedení, správu a rozvoj environmentálního systému managementu.

Proč se kurzu zúčastnit

Osvojíte si požadavky norem ISO 14001:2015 a ISO 19011:2018. Naučíte se provádět hodnocení souladu s aktuálními požadavky na ochranu životního prostředí.

Správně nastavený a efektivně fungující systém provádění interních auditů umožňuje organizaci s předstihem identifikovat slabé stránky environmentálního systému řízení, zavést přiměřená opatření k výstupům z interních auditů a neustále zlepšovat současný systém managementu.

Cíle kurzu

Seznámení s požadavky normy ISO 14001:2015 a praktickými postupy provádění interních auditů podle normy ISO 19011:2018.

Osnova

 • Úvod do systému environmentálního managementu
 • Norma ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu
  • Terminologie a definice
  • Požadavky normy ISO 14011:2015
 • Plánování a příprava auditu
  • Specifika auditu environmentálního systému managementu
  • Zaměření auditu EMS
 • Auditování vybraných požadavků ISO 14001:2015, včetně závazných povinností
  • Seznam kontrolních otázek
  • Praktické procvičování vedení auditů
 • Výměna auditorských zkušeností

Odborný garant

Mgr. Miroslav Krčma člen Technické normalizační komise pro environmentální management (TNK 106), lektor a nezávislý konzultant systémů environmentálního managementu, včetně programu EMAS, odborník na evironmentální výkonnost, ekodesign a výklad závazných požadavků právních předpisů v environmentální oblasti

Metody výuky

výklad, workshopy, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.