Norma ISO 14001 je celosvětově rozšířený standard, který je navržen tak, aby pomohl podnikům splnit jejich požadavky a závazky v oblasti životního prostředí. Stanovením cílů a politiky zlepšování můžete efektivním nastavením procesů v organizaci snížit environmentální náklady, spotřebu energie a minimalizovat riziko ekologických havárií. Se znalostí  EMS v organizaci dosáhnete vyšších provozních standardů v oblasti životního prostředí.

Komu je kurz určen

Kurz je určený osobám odpovědným za oblast ochrany životního prostředí, dále zaměstnancům s odpovědností za zavedení požadavků normy ISO 14001, udržování a rozvoj environmentálního systému managementu, manažerům a auditorům EMS. Zúčastnit se mohou také zaměstnanci, kteří se chtějí seznámit požadavky normy ISO 14001:2015.

Cíle kurzu

Vysvětlení pojmů specifických pro environmentální systémy managementu. Objasnění významu požadavků normy ISO 14001:2015 a způsobu zavedení do systému managementu organizace v době snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování cen energie i prosazování oběhového hospodářství.

Naučit účastníky, jak využít jednotné struktury a terminologie norem v integrovaných systémech managementu.

Osnova

  1. Význam systému environmentálního managementu ISO 14001:2015. Proč je zavedení systému ISO 14001 pro organizace důležité a jaké jsou výhody EMS
  2. Principy a struktura ISO 14001:2015. Klíčové pojmy (termíny a definice).
    • Kvíz: Důležitá terminologie, Workshop: Stanovení rozsahu systému
  3. Požadavky normy ISO 14001 z pohledu implementace environmentálního systému managementu. Základní přehled dalších nástrojů environmentálního managementu z norem řady ISO 14001 a z programu EMAS.
    • Řízená diskuse: Výklad požadavků normy ISO 14001
  4. Jak naplánovat a koordinovat činnosti související s přípravou na zavedení a dosažení certifikace ISO 14001:2015. Co se od akreditované certifikace očekává, co naopak certifikace neznamená.

Odborný garant

Mgr. Miroslav Krčma, člen Technické normalizační komise pro environmentální management, lektor a nezávislý konzultant systémů environmentálního managementu, včetně programu EMAS

Metody výuky

výklad, workshopy, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.