Norma AS9145 stanovuje požadavky na návrh a zavedení nových dílů do výroby, včetně zajištění dokumentace APQP a PPAP. Pokročilé plánování APQP začíná konceptem produktu, pokračuje osvojením výroby prostřednictvím zadání produktu, plánováním výroby, validací produktu a procesu, a končí použitím produktu a službami po dodání. Norma AS9145 doplňuje a integruje požadavky standardů pro letecký, kosmický a obranný průmysl 9100, 9102, 9103 a 9110.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky přípravy výroby, dodavatelské kvality a technické pracovníky, kteří jsou odpovědní za nákup a za zajišťování vzorkování materiálů a dílů v leteckém průmyslu, včetně následného zabezpečování logistiky a kvality vstupních produktů v sériové výrobě. Doporučujeme také projektovým manažerům, členům průřezových týmů a interním auditorům, kteří se podílejí na zavádění nových produktů APQP nebo auditu PPAP.

Cíl kurzu

Účastníci kurzu si osvojí metodické postupy pro schvalování materiálů a dílů do sériové výroby PPAP a jeho návaznost na APQP. Postupy integrují všechny fáze výroby od koncepce a návrhu, plánování a provádění výrobního procesu, až po použití produktu, služeb a zpětné vazby od zákazníků. Prostřednictvím procesu schvalování materiálů a dílů do sériové výroby PPAP dodavatel prokazuje, že rozumí specifickým požadavkům zákazníků a je způsobilý dodávat v požadované kvalitě, a jeho procesy splňují požadavky leteckého, kosmického a obranného průmyslu.

Osnova

  • Uspořádání PPAP a jeho použití v organizaci
  • Proces schvalování nových dílů PPAP
  • Návaznosti na proces pokročilého plánování kvality a standard AS9100
  • Porozumění konceptu specifických požadavků zákazníka
  • Výklad 11 základních elementů PPAP

Přednášející

Mgr. Aleš Kosina Experienced Aerospace Auditor, registrovaný v OASIS, vedoucí auditor NQA

Metody výuky

Výklad, praktické procvičování na případové studii, skupinové cvičení

Forma ukončení

Úspěšným absolventům kurzu bude vystaveno osvědčení NQA, autorizované auditorem AS/EN 9100:2016.

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.