AS9100 revize D Systémy managementu kvality – Letectví a kosmonautika – Požadavky
AS9120 revize B Systémy managementu kvality – Letectví a kosmonautika – Požadavky na distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování

Kurz je určen pro technické a řídící pracovníky zabezpečující oblast kvality v organizacích, které uplatňují požadavky norem pro letecký průmysl nebo se chystají tyto požadavky v organizaci zavádět.

Proč se kurzu zúčastnit

Účastníci kurzu se seznámí s požadavky normy AS9100D týkající se systému, procesu a zhotovování dílů pro letecký průmysl. Pomůžeme Vám zvýšit povědomí o závažnosti požadavků na kvalitu letecké výroby.

Cíle kurzu

Prezentovat rozdílné požadavky norem ISO 9001:2015 a AS9100revD. Seznámit účastníky se základními legislativními předpisy v leteckém průmyslu a představit požadavky AIQG na dodavatelské řetězce. Účastníci kurzu budou lépe rozumět otázkám auditorů AS9100.

Osnova

  • Rozdílné požadavky normy ISO 9001:2015 a normy AS9100D pro letectví
  • Specifické požadavky letecké výroby a zvláštní procesy
  • Konfigurační management
  • Management rizik
  • Legislativní požadavky (EASA)
  • Další požadavky na certifikaci podle normy AS9100, AS9110 a AS9120
  • Zkušenosti s přijímáním opatření k interním a externím auditům

Lektor

Lektor je schválen NQA pro výklad požadavků AS9100D a souvisejících předpisů leteckého průmyslu.

Metody výuky

výklad, diskuse, případové studie

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.