Komu je kurz určen

Kurz je především určen pro interní auditory společností, které mají zavedený systém managementu jakosti podle normy AS/EN 9100D nebo takový systém plánují zavést. Dále je kurz vhodný pro pracovníky, kteří plánují a řídí provádění interních auditů.

Kurz je však vhodný i pro interní auditory a další pracovníky společností, které mají zavedený nebo plánují zavést systém managementu společnosti (např. QMS, EMS) podle jiné normy případně nemají zavedený žádný systém managementu jakosti, pouze mají zájem na provádění interních auditů k prověření toho, že jsou dodržovány interní předpisy.

Pro správné pochopení kurzu není třeba jiné vzdělání než všeobecné. Není nutná předchozí praxe.

Co se naučíte?

 • Základní smysl interních auditů
 • Sestavovat plány auditů společnosti
 • Sestavovat programy jednotlivých auditů
 • Provádění auditů
 • Tvorbu dokumentace z auditů

Osnova

 • ISO 19011:2018 – Role auditora v organizaci
 • Procesní a systémový přístup
 • Procesní přístup k auditování (AS9101D, Požadavky na audity v leteckém průmyslu)
 • Požadavky normy AS9100D
 • Návaznost na legislativní požadavky (EASA, ÚCL)
 • (volitelně) Požadavky normy AS9115 (Vývoj SW)
 • Supply Chain Management Handbook (OASIS)

Přednášející

Ing. Aleš Kosina

Metody výuky

Výklad, praktické procvičování na případové studii.

Forma ukončení

Úspěšným absolventům kurzu bude vystaveno osvědčení NQA, autorizované auditorem AS/EN 9100:2009.

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.