Kurz je určen interním auditorům organizací, které mají zavedený systém managementu kvality podle normy AS9100, a pracovníkům, kteří plánují a řídí provádění interních auditů.

Mohou se zúčastnit také pracovníci organizací, které mají zavedený systém managementu podle jiné normy (např. QMS, EMS), případně nemají zavedený systém žádný, pouze mají zájem pro provádění interních auditů využívat předpisy a požadavky určené pro letecký, kosmický a obranný průmysl.

Proč se kurzu zúčastnit

Norma AS9100 / EN 9100 je použitelná v organizacích, které se zabývají výrobou produktů a poskytováním služeb v oboru letectví, kosmonautiky a obranném průmyslu. Společnost může v rámci certifikovaného systému provádět také údržbu a distribuci svých vlastních výrobků.

Cíle kurzu

Seznámení s požadavky normy AS9100D z pohledu interního auditora systému managementu kvality a lepší porozumění nárokům na jejich zavedení v organizaci. Zajištění způsobilosti pro provádění interních auditů systému managementu kvality v leteckém, kosmickém a obranném průmyslu.

Odborný garant

Mgr. Aleš Kosina Experienced Aerospace Auditor, registrovaný v OASIS, vedoucí auditor NQA

Metody výuky

výklad, praktické procvičování na případové studii, skupinové cvičení

Forma ukončení

Úspěšným absolventům kurzu bude vystaveno osvědčení NQA, autorizované auditorem AS/EN 9100:2009.

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.