Nabízíme seznámení se základními postupy pro předepisování rozměrových a geometrických tolerancí na výkresech ve strojírenství. Naučíme vás číst důležité informace ze strojírenských výkresů.

Kurz Výkresová dokumentace ve strojírenství je určen pracovníkům, kteří pracují s výrobní a výkresovou dokumentací, především technikům a kontrolorům kvality. Doporučujeme také pracovníkům, kteří zabezpečují komunikaci se zákazníkem, řízení projektů a zabezpečování kvality projektů. Kurz je vhodný pro technology, pracovníky ve výrobě, resp. pro osoby zajišťující subdodávky a kooperace.

Kurz není vhodný pro konstruktéry.

Proč se kurzu zúčastnit

Účastníci kurzu získají základní znalosti a praktické dovednosti pro přípravu výroby a navazující kontrolní činnosti. Budou schopni určovat vlastnosti znaků a rozlišovat jejich významnost, identifikovat a interpretovat charakteristické symboly a správně interpretovat značky tolerancí GD&T a vysvětlit jejich dopad na výrobu a kontrolu.

Cíle kurzu

Porozumíte základním principům geometrické specifikace výrobků strojírenské výroby (GPS). Osvojíte si pravidla zobrazování pohledů a základních prvků v technických výkresech. Po absolvování kurzu budete lépe rozumět problematice předepisování geometrických tolerancí, tolerancí tvaru a polohy (GD&T) a proč jsou důležité pro technickou přípravu výroby a zpracování kontrolních plánů a návodů pro kontrolní činnost.

Osnova

  • Základní principy geometrické specifikace výrobků strojírenské výroby
  • Pravidla zobrazování pohledů a základních prvků v technických výkresech
  • Základní pravidla pro předepisování rozměrových tolerancí (GPS)
  • Základní pravidla pro předepisování geometrických tolerancí, tolerancí tvaru a polohy (GD&T)
  • Symboly pro geometrické tolerance a jejich interpretace
  • Zásady statistického tolerování a rozměrové obvody
  • Dopad GD&T na výrobu a kontrolu
  • Textura povrchu (drsnost a jiné požadavky)

Odborný garant

Ing. Jan Matuský lektor a nezávislý konzultant systému managementu kvality a zlepšování kaizen. Je zkušeným odborníkem v oblastech řízení a kontroly kvality, metrologie, aplikace statistických metod a štíhlé výroby.

Metody výuky

prezentace, případové studie, modelové situace zaměřené na čtení výrobních výkresů

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.