Intenzivní kurz pro profesionály v systémech kvality s akreditací mezinárodní organizace IRCA.

Kurz je určen zkušeným auditorům, manažerům kvality a představitelům vedení, kteří se profesně zabývají managementem kvality, a současně mají zájem stát se registrovanými auditory IRCA pro systémy managementu kvality. Kurz doporučujeme všem zaměstnancům, kteří provádějí dodavatelské audity (audity 2. stranou), a dále osobám, které uvažují o kariéře nezávislého externího auditora.

Proč se kurzu zúčastnit

Osvojení požadavků norem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018. Součástí kurzu je týmové řešení případové studie systému managementu, která účastníkům poskytne příležitost vyzkoušet si plánování a přípravu auditu, vedení auditu, zahajovací a závěrečné jednání, vyhodnocování efektivnosti procesů a identifikaci zjištění z auditu.

Cíle kurzu

Porozumět významu implementace standardů kvality a důležitosti procesního řízení v organizaci. Naučit se stanovit rozsah auditu a jeho cíle. Pochopit principy a metody provádění procesních auditů založených na modelu P-D-C-A. Zvládnout plánování, přípravu a vedení auditu. Provádět analýzu dat a informací, sestavovat a prezentovat zjištění z auditu.

Osnova

  • Úvod do systému kvality, standardy kvality
  • Management kvality podle normy ISO 9001:2015
  • Procesní řízení a model P-D-C-A
  • Audity systému kvality, procesní audity a auditování podle cílů
  • Plánování a příprava auditu
  • Zahajovací jednání a audit na místě
  • Zjištění z auditu a závěrečné jednání
  • Nápravná opatření

Odborný garant

Kurz IRCA Auditor/Vedoucí auditor ISO 9001:2015  je licenční kurz mezinárodní organizace IRCA (The International Register of Certificated Auditors) se sídlem v Londýně, UK.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Účastníkům, kteří úspěšně složí zkoušku, bude vystaven mezinárodní certifikát IRCA.

Metody výuky

Výuka probíhá v českém jazyce. Přednášky jsou doplněny individuálními a skupinovými cvičeními, případovými studiemi a hraním rolí.

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.