Proč se kurzu zúčastnit

Seznamte se s požadavky na práci manažera kvality, vedoucího oddělení kvality nebo osoby odpovědné za celý systém managementu, která zastřešuje kvalitu v organizaci. Připravili jsme pro Vás kurz Podnikového manažera kvality.

Získáte aktuální informace z oblasti managementu kvality a všeobecný přehled nezbytný pro efektivní vytváření, udržování a rozvoj podnikového systému řízení.

Cíle kurzu

Poskytnout účastníkům aktuální informace z oblasti managementu kvality. Na kurzu získáte znalosti a praktické zkušenosti nezbytné pro výkon funkce manažera kvality, budete se lépe orientovat v požadavcích norem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018, metrologických předpisech a dalších souvisejících požadavcích. Seznámíte se s pravidly zavádění systému kvality a metodami používanými v zabezpečování kvality.

Osnova

 • Význam kvality – definice kvality, kvalita produktů a služeb, spirála kvality
 • Certifikace – systémy managementu, postup certifikace, kvalita z pohledu zákazníků a dodavatelů
 • Normy pro systémy managementu kvality (ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, ISO/TS 9002:2016)
 • Zabezpečování a prokazování kvality – role manažera kvality, kontext organizace a zvažování rizik, model procesně řízené organizace a popisy procesů, požadavky na zdroje a podpůrné procesy
 • Kvalita ve výrobě – řízení kvality ve výrobních procesech, externí obstarávání, výrobní kontrola, řízení neshodných výstupů, ukazatele kvality a hodnocení spolehlivosti zajištění kvality
 • Audity v organizacích – fáze interního auditu, plánování a vedení auditu, procesní a výrobkový audit
 • Metody a nástroje zlepšování – sedm jednoduchých nástrojů, moderní nástroje pro týmovou práci, projekty Lean Sigma, přehled nástrojů (FMEA, SPC, QFD, 8D)
 • Ekonomika kvality – náklady na dosahování kvality, náklady na ztráty plynoucí z nekvality, modely pro hodnocení, kvalita dodavatelů a její rozvoj
 • Úloha vedení organizace – leadership, plánování, hodnocení výkonnosti a řízení rizik
 • Kaizen a strategie nulových vad
 • Údržba – prostředí pro fungování procesů, základní typy údržby, preventivní a prediktivní údržba
 • Metrologické zabezpečení – legální a podniková metrologie, požadavky regulované sféry, prohlášení o shodě, bezpečnost produktu a odpovědnost za škody

Odborný garant

Ing. Milan Trčka hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy kvality, předseda TNK6 ČAS Praha

Ing. Pavel Korčák lektor, konzultant a vedoucí auditor NQA pro systémy managementu ISO 9001

Metody výuky

Výklad, workshopy, praktické procvičování a řešení problémů, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.