Obsah kurzu je založen na novém standardu ČSN EN ISO 19011:2019, který je návodem pro auditování více systémů managementu a přináší inovované postupy pro všechny auditory.

Kurz je určen interním auditorům, kteří jsou odpovědní za provádění interních auditů systému managementu. Je vhodný pro zaměstnance útvaru interního auditu a pro zaměstnance, kteří se podílejí na plánování a realizaci interních auditů a/nebo na provádění auditů u dodavatelů. Doporučujeme také zaměstnancům, kteří mají zájem seznámit se s novelou normy ČSN EN ISO 19011:2019 a novými přístupy v provádění interních auditů.

Proč se zúčastnit

Na kurzu budou prezentovány aktuální přístupy a metody auditování podle ČSN EN ISO 19011:2019 pro provádění interních auditů systémů managementu. Naučíme Vás, jak naplánovat interní audity a udržovat způsobilost auditorů. Vyzkoušíte si různé techniky auditování a způsob, jak prezentovat závěry z auditu.

Cíle kurzu

Zajistit způsobilost organizace k provádění interních auditů. Lépe využívat roli interních auditorů k monitorování a hodnocení efektivnosti všech procesů organizace. Zvládnout auditování založené na rizicích a nové techniky auditování pro zlepšování podnikových procesů a zajištění efektivnosti celého systému řízení.

Osnova

 • Návod na auditování systémů managementu
 • Základní principy auditování
 • Plánování a řízení programu auditu
 • Systémový audit založený na procesech
 • Aplikace 7 zásad managementu
 • Nové postupy pro efektivní ověřování systémů managementu
 • Rizika v systémech managementu
 • Auditování bez příruček a směrnic
 • Časté neshody a související nápravná opatření
 • Komunikace s auditovanými, komunikace v týmu
 • Hodnocení systému a prezentace výstupů auditu

Odborný garant

Ing. Milan Trčka hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality, předseda TNK6 Management kvality a prokazování kvality při ČAS Praha, spoluautor Komentovaného vydání ISO 19011 (2019) publikovaného ČSJ Praha

Metody výuky

výklad, praktické procvičování na případové studii, skupinová cvičení

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.