Kurz je vhodný pro pracovníky odpovědné za procesní řízení, správce dokumentace, manažery kvality a interní auditory působící v systémech managementu. Je určen také dalším osobám, které se zajímají o novinky a vývoj systémů managementu kvality.

Proč se kurzu zúčastnit

Získáte přehled o novinkách a aktuálních požadavcích na procesní řízení, dokumentované systémy řízení, včetně digitalizace dat. Budete se lépe orientovat v nových požadavcích na procesní řízení, outsourcing a dokumentované informace.

Cíle kurzu

Lépe se orientovat v požadavcích na procesní řízení, outsourcing a dokumentované informace.

Prostřednictvím praktických cvičení účastníci porozumí novému přístupu k dokumentovaným informacím a naučí se lépe pracovat s podnikovými procesy, včetně externího obstarávání.

Osnova

Systémy managementu a procesní řízení

  • Řízení a zlepšování procesů
  • Outsourcing (externí obstarávání)
  • Efektivnost systému managementu

Podpora pro systémy managementu

  • Kompetence a povědomí osob
  • Komunikace v systémech managementu

Dokumentované informace

  • Změny v dokumentaci

Jak naplňují ISO 9001 a ISO 14001 Evropskou direktivu o veřejných zakázkách

Skupinová cvičení

  • Nový přístup k dokumentovaným informacím
  • Zlepšování podnikových procesů
  • Outsourcing (externí obstarávání)

Odborný garant

Ing. Milan Trčka hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy kvality,  předseda TNK6 Management kvality a prokazování kvality při ČAS Praha

Metody výuky

výklad, případové studie, skupinová cvičení

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.