Interní audit představuje efektivní kontrolní nástroj pro management. Předmětem auditu může být jak systém, tak jednotlivé procesy a produkty, nebo projekty.  Při provádění interních auditů je pro management organizace důležité zaměřovat se na efektivitu procesů a dosahované výsledky.

Kurz je určen začínajícím interním auditorům, kteří si potřebují osvojit základní znalosti a dovednosti pro provádění interních auditů, pracovníkům útvaru interního auditu a pracovníkům, kteří se podílejí na plánování a realizaci interních auditů nebo na provádění auditů u dodavatelů, a také pracovníkům, kteří mají zájem seznámit se s normou ISO 9001:2015 a metodikou provádění interních auditů.

Kurz je základem pro další specializace v systémech (automotive, zdravotnické prostředky, aerospace, životní prostředí, bezpečnost práce, bezpečnost informací).

Proč se kurzu zúčastnit

Na kurzu budou prezentovány současné požadavky norem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018 nezbytné k provádění interních auditů systémů managementu. Naučíme Vás, jak naplánovat interních audity. Vyzkoušíte si postup  provádění interního auditu a způsob, jak prezentovat závěry z auditu.

Cíle kurzu

Zajistit způsobilost organizace ve smyslu požadavků mezinárodních norem ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018 k provádění interních auditů. Pochopit roli interního auditora a význam interních auditů pro zlepšování podnikových procesů, dosahování vyšší přidané hodnoty a zajištění efektivnosti celého systému řízení.

Osnova

1. den

 • Úvod do systémů managementu kvality ISO 9001
 • Zásady managementu
 • Požadavky normy ISO 9001:2015
 • Procesní přístup k vedení auditů
 • Auditování bez příruček a směrnic
 • Rizika v systémech managementu

2. den

 • Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Role interního auditora
 • Plánování a příprava auditu
 • Audit na místě
 • Taktika a technika auditování
 • Zásady psychologie auditu

Odborný garant

Ing. Milan Trčka, hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality, předseda TNK6 Management kvality a prokazování kvality ÚNMZ Praha

Metody výuky

Výklad, workshopy, případové studie, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.