Auditování bez příruček a směrnic.

„Moderní interní auditor' je zaměřen na doškolení interních auditorů a udržování jejich způsobilosti k provádění auditů. Představíme vám vývoj požadavků na auditování systémů managementu, včetně auditů založených na managementu rizik nebo provádění auditů v organizacích bez příruček a směrnic.

Komu je kurz určen

Kurz je určen interním auditorům a manažerům, kteří jsou odpovědní za plánování interních auditů. Je vhodný i pro pokročilé interní auditory. Předpokladem účasti jsou základní znalosti o normách pro systému managementu a pro vedení auditů.

Cíle kurzu

Seznámení s požadavky normy ISO 9001:2015 a aktuálními trendy ve vedení interních auditů v organizaci. Ukážeme Vám cestu, jak zlepšit podnikový systém managementu. Na příkladech postupně, krok za krokem, předvedeme, co a jakým způsobem se bude měnit.

Osnova

  • Vývoj požadavků na auditování systémů managementu
  • Nové požadavky a změny ISO 9001:2015
  • Procesní přístup k auditování
  • Jak provádět audity založené na managementu rizik
  • Audit bez příruček a směrnic
  • Praktické procvičování vedení auditů
  • Výměna auditorských zkušeností

Odborný garant

Ing. Milan Trčka, předseda TNK6 Management kvality a prokazování kvality při ÚNMZ Praha, hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality

Metody výuky

výklad, workshopy, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.