Revize normy ISO 9001:2015 klade na certifikované organizace nové požadavky. Snižuje zejména formálnost a požadavky na dokumentaci systému, navíc poskytuje organizaci příležitosti pro integraci podnikových systémů a jejich soulad s dlouhodobými vizemi organizace. Ukážeme Vám cestu, jak tyto nové požadavky do systému řízení organizace implementovat, a jak využít příležitostí a eliminovat rizika, která s podnikáním souvisejí.

Komu je kurz určen

Kurz je určen představitelům vedení, manažerům kvality, interním auditorům nebo vlastníkům procesů. Předpokládá se základní znalost normy ISO 9001:2015 a práce s vlastní dokumentací systému kvality.

Cíle kurzu

Seznámení s problematikou rizik a požadavky na změnu podnikového systému kvality s ohledem na revizi normy ISO 9001:2015 a současné podnikatelské prostředí, ve kterém organizace působí. Získáte náhled na problematiku integrovaných a oborových systémů managementu. Budou prezentovány příklady zavedení požadavků nové normy ISO 9001:2015,  návody a šablony pro transformaci podnikových systémů kvality a zkušenosti s dosavadní praxí.

Osnova

  • Nové požadavky ISO 9001:2015
  • Kontext organizace a zainteresované strany
  • Management změn
  • Procesní uspořádání organizace a rizika
  • Role zaměstnanců a jejich kompetence
  • Dokumentace a interní audity

Odborný garant

Ing. Pavel Korčák, lektor a nezávislý konzultant v oblasti automobilního průmyslu, IRCA a EOQ auditor pro systémy managementu, auditor ISO/TS 16949 pro audity druhou stranou a auditor procesu VDA 6.3

Ing. Jan Duba, Senior Business Process Consultant

Metody výuky

Výklad, diskuse, týmová práce na změnách podnikového systému kvality a výměna zkušeností

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.