Certifikační společnost NQA pořádá pro své klienty a širokou odbornou veřejnost kurzy, semináře a konference o nejnovějších trendech v managementu kvality. Jak zvládnout novou normu ISO 9001:2015 je intenzivní kurz, který vám formou workshopů přiblíží požadavky na systém managementu kvality.

Komu je kurz určen

Kurz je vhodný pro manažery kvality a představitele vedení, interní auditory působící v systémech managementu a dalším osobám, které se zajímají o vývoj systémů managementu kvality.

Cíle kurzu

Prostřednictvím praktických cvičení se účastníci naučí pracovat s novými pojmy „Vedení', „Kontext organizace' nebo „Vyhodnocení výkonnosti' v systémech managementu.

Proč se kurzu zúčastnit

Účastníci semináře získají přehled o zásadních změnách norem pro systémy managementu a budou se lépe orientovat v nových požadavcích na řízení organizace podle normy ISO 9001:2015.

Osnova

  1. Přehled nových požadavků ISO 9001:2015, které závazně stanoví Annex SL. Osvojíte si nové uspořádání normy „Závaznou strukturu' a co jsou „Identické požadavky' pro systémy managementu.
    Workshop: Detailnější výklad požadavků vybraných účastníky (kontext, leadership, management změn, hodnocení výkonnosti)
  2. Jak uplatňovat myšlení založené na rizicích pro vytvoření integrovaného systému managementu. Proč budou na vedení firmy kladeny vyšší požadavky na rizika a jak to souvisí s managementem změn.
    Workshop: Proč management rizik vydělává peníze! Kde naleznete metody a nástroje! (Příklady z praxe)
  3. Příprava na velkou revizi norem. Naučte se aplikovat P-D-C-A pro projekt „Zavedení ISO 9001:2015 v naší firmě' a pochopte nový model řízení organizace založený na procesním řízení s omezenou dokumentací systému kvality. Workshop: Jaké změny se odehrály v přístupu k procesnímu řízení a v dokumentovaných informacích.
  4. Vazba na regulovanou sféru a legislativu Evropské Unie.

Odborný garant

Ing. Milan Trčka řídí zastoupení britského certifikačního orgánu NQA pro ČR, zkušenosti s ISO 9001 uplatňuje jako auditor registrů IRCA a EOQ pro systémy managementu kvality. Je auditorem IATF 16949 pro audity druhou stranou.

Forma ukončení

Na závěr bude účastníkům předáno osvědčení

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.