Komu je kurz určen

Kurz je určen interním auditorům, manažerům rizik a vedoucím pracovníkům, kteří jsou v organizaci odpovědní za řízení provozu. Je vhodný pro všechny osoby zajišťující obnovu kritických provozních procesů, činností a funkcí. Předpokladem účasti jsou znalosti požadavků na systémy managementu, za které nesou odpovědnost.

Popis kurzu

Rozšiřující kurz k managementu rizik, orientovaný na vazby hodnocení rizik a řízení kontinuity činností. Umožní lépe porozumět zavedení managementu kontinuity činností v různých havarijních situacích či ohrožení majetku, nahlédnou do zpracování plánů zvládání rizik, včetně alternativních scénářů a návazných reakcí po incidentu. Součástí přípravy je návrh systému pro řízení kontinuity v organizaci, definování strategií, politik a cílů obnovy klíčových zdrojů a procesů.

Osnova

 1. Strategické plánování a rizika
 2. Metody pro uplatňování managementu rizik
 3. Požadavky na řízení kontinuity činností dle ISO 22301
 4. Kontext pro řízení kontinuity v systémech managementu
 5. Řízení kontinuity procesů a činností organizace
 6. Skupinová cvičení – BIA; zpracování registru rizik vybraného procesu
 7. Koncept auditování založeného na rizicích
  • Program interních auditů a kompetence auditorů
  • Audit kontinuity činností

Odborný garant

Ing.  Milan  Trčka,  hlavní  auditor  IRCA  a  vedoucí  auditor  EOQ  pro  systémy  kvality,  předseda  TNK6 Management kvality a prokazování kvality ÚNMZ Praha

Metody výuky

výklad, praktické procvičování na případové studii, skupinové cvičení

Forma ukončení

Na závěr bude účastníkům předáno osvědčení Interní auditor systému BCM.

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.