Kurz je vhodný pro pracovníky odpovědné za řízení rizik, manažery kvality a vlastníky procesů. Zúčastnit se mohou auditoři, projektoví manažeři nebo konzultanti, kteří odpovídají za řízení procesních rizik a rizik v rámci řízení projektů.

Proč se kurzu zúčastnit

Účastníci kurzu získají přehled o změnách a o aktuálních požadavcích na řízení rizik v systémech managementu kvality podle ISO 9001:2015.

Krok za krokem Vás provedeme problematikou související s riziky dle ISO 9001:2015.

Cíle kurzu

Pochopit význam rizik pro organizaci, a jak řízení rizik ovlivňuje dosahování cílů organizace. Prostřednictvím praktických cvičení se účastníci seznámí s riziky, kterým jsou organizace vystaveny, základním rámcem a metodami, které organizacím umožňují identifikaci, hodnocení a ošetření rizik.

Porozumět přístupu k řízení rizik podle ISO 31000 a procesům souvisejícím s rizik. Pochopit význam komunikace s auditory, vedením nebo vedoucími pracovníky v organizaci, kteří mají odpovědnost řídit rizika v rámci svěřených rolí.

Osnova

 • Kontext, cíle a rizika organizace
 • Související standardy a metody pro uplatňování managementu rizik
 • Logický rámec pro posuzování rizik
 • Rozsah aplikace rizik v systémech a procesech organizace
 • Provoz a řízení produktových rizik
 • Koncept auditování založeného na rizicích
 • Skupinová cvičení
  • Jak zavést hodnocení rizik do řízení procesů
  • Analýza podnikových rizik a vypracování Registru rizik procesu „Strategie a management'
  • Audit rizik

Odborný garant

Ing. Milan Trčka, hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality, předseda TNK6 Management kvality a prokazování kvality ÚNMZ Praha

Metody výuky

Výklad, případové studie, skupinová cvičení

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.