Kurz je určen interním auditorům, projektovým manažerům a dalším pracovníkům, kteří jsou v organizaci odpovědní za řízení a posuzování procesních nebo projektových rizik v rámci řízení systému managementu.

Kurz Risk Based Auditing je hodným doplňkovým vzděláváním pro auditory 2. a 3. stranou.

Proč se kurzu zúčastnit

Prostřednictvím praktických cvičení se seznámíte s reálnými přístupy k řešení a hodnocení rizik, kterým jsou organizace vystaveny, základním rámcem a metodami, jež organizacím umožňují identifikaci, hodnocení a ošetření rizik, a přístupy provádění auditů založených na rizicích.

Budou k dispozici ukázky rizik při vytváření obchodních plánů, přístupy k auditování rizik spojených s inovacemi a návrhem nových produktů, nebo rizik týkajících se havarijních situací. Na kurzu bude prezentována nejlepší praxe na systémovém přístupu k managementu rizik v automobilním průmyslu.

Cíle kurzu

Seznámení s problematikou rizik a přístupy používanými při identifikaci, analýze, hodnocení a řízení rizik. Po absolvování kurzu budou účastníci lépe chápat význam a pojetí managementu rizik, potřebu systémového přístupu ke zvládání rizik, včetně rolí podnikového vedení, vlastníků procesů, manažerů rizik, projektových manažerů a interních auditorů.

Osnova

 • Koncept auditování rizik a ISO 19011:2018
 • Standardy související s managementem rizik
 • Kontext, cíle a rizika organizace
 • Logický rámec posuzování rizik
 • Strategické plánování a rizika
 • Hodnocení rizik v kritických procesech organizace
 • Aplikace rizik v systémech managementu kvality, environmentu a informační bezpečnosti
 • Opatření pro řešení rizik a havarijní plány
 • Strategické plánování a rizika
 • Metody uplatňování managementu rizik
 • Požadavky na řízení kontinuity činností podle ISO 22301
 • Kontext k řízení kontinuity v systémech managementu
 • Koncept auditování založeného na rizicích
 • Program interních auditů a kompetence auditorů
 • Audit kontinuity činností

Odborný garant

Ing. Milan Trčka, hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy kvality, předseda TNK6 Management kvality a prokazování kvality ÚNMZ Praha

Metody výuky

výklad, případové studie a cvičení v týmech, praktické zkušenosti a příklady

Forma ukončení

Kurz je ukončen písemným testem. Po absolvování kurzu obdrží účastník osvědčení.

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.