Komu je kurz určen

Management rizik je určen interním auditorům, projektovým manažerům a dalším pracovníkům, kteří jsou v organizaci odpovědní za řízení rizik. Předpokladem účasti na kurzu jsou znalosti norem pro systémy managementu kvality ISO 9001:2015 a pro provádění interních auditů ISO 19011:2018.

Cíle kurzu

Základní kurz nabízí seznámení s problematikou rizik a přístupy používanými při identifikaci, analýze,hodnocení a řízení rizik. Umožní pochopit význam managementu rizik a potřebu systémového přístupu k zvládání rizik, včetně rolí podnikového vedení, vlastníků procesů, manažerů rizik, projektových manažerů a
interních auditorů.

Proč se kurzu zúčastnit

Na příkladech z praxe Vám ukážeme přístupy k řízení a auditování rizik v organizacích. Budou k dispozici ukázky rizik při vytváření obchodních plánů, přístupy k auditování rizik spojených s inovacemi a návrhem nových produktů, nebo rizik týkajících se havarijních situací. Bude prezentována nejlepší praxe na systémovém přístupu k managementu rizik v automobilním průmyslu.

Osnova

 • Koncept auditování rizik a ISO 19011
 • Standardy související s managemetem rizik
  • Řízení rizik a ISO 31000
  • Rizika řízení projektů a ISO 62198
  • Business Continuity Management
 • Metody pro uplatňování rizik
 • Logický rámec posuzování rizik
  • Identifikace rizik a příležitostí
  • Analýza a hodnocení rizik
 • Hodnocení rizik v klíčových procesech organizace
 • Techniky posuzování rizik a ISO 31010
 • Aplikace rizik v systémech managementu a ISO 9001
 • Rizika z pohledu dalších systémů managementu
  • Procesní a produktová rizika
  • Rizika řízení projektů
 • Audit rizik
  • Rizika související s inovacemi
  • Rizika související s návrhem nových produktů
 • Management rizik v automobilním průmyslu
  • Audit orientovaný na havarijní situace a plány
 • Opatření pro řešení rizik a jejich aplikace podle priorit

Odborný garant

Ing. Milan Trčka, hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy kvality, předseda TNK6 Management kvality a prokazování kvality ÚNMZ Praha

Metody výuky

výklad, případové studie a cvičení v týmech, praktické zkušenosti a příklady

Forma ukončení

Kurz je ukončen písemným testem. Po absolvování kurzu obdrží účastník osvědčení.

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.