Kurz je určen manažerům kvality, technikům, kontrolorům kvality a všem ostatním zaměstnancům, kteří potřebují ve své praxi správně aplikovat statistickou regulaci procesu.

Proč se kurzu zúčastnit

Statistická regulace procesu patří mezi statistické metody a používá se pro kontrolu produkce, ale i řízení procesů. Metoda se používá v sériové výrobě a obecně pro analýzu hromadný jevů. Statistická regulace procesu je mandatorní  požadavek pro automobilní průmysl (kritické a bezpečnostní znaky). Další obory, které metodu používají, jsou letecký a kosmický průmysl, strojírenství, plastikářský, elektrotechnický a potravinářský průmysl (provozní kontrola hotově baleného zboží).

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni provádět statistickou regulaci výrobního procesu. Na praktických příkladech bude předvedeno, jak je možné metody statistické regulace procesu využít při stabilizaci a zlepšování kvality, a efektivnosti procesů na konkrétních pracovištích organizace.

Osnova

Úvod do statistiky a podpora pro statistiku

Statistické a dynamické hodnocení souborů dat

Statistická regulace procesu

  • Způsobilost měřidel
  • Způsobilost stroje
  • Způsobilost procesu
  • Regulační karty

Odborný garant

Ing. Pavel Korčák lektor, nezávislý konzultant a vedoucí auditor NQA CZ pro systémy managementu ISO 9001

Metody výuky

výklad, workshopy, praktické procvičování a řešení problémů, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.