Metrologie je technická disciplína, která zabezpečuje správnost a přesnost měření. Přínosem metrologie jsou záruky za kvalitu produktů, které se pohybují v mezích předepsaných zákazníkem. Máte-li ve Vaší organizaci velké množství měřidel, může Vám podnikový metrolog ušetřit velké prostředky, které byste vynaložili na externí kalibraci.

Kurz je určen metrologům organizací, správcům měřidel a ostatním pracovníkům výrobních organizací, kteří působí v oblasti metrologie.

Proč se kurzu zúčastnit

Získáte teoretické znalosti apraktické zkušenosti nezbytné pro implementaci požadavků ISO 9001 v oblasti metrologie. Po absolvování kurzu budete lépe chápat význam metrologie a metrologického zabezpečení výroby v organizaci, které vyplývá ze zákona o metrologii, normy ISO 9001 a požadavků předpisů QS-9000 a VDA 5.

Cíle kurzu

Zajistit způsobilost organizace z hlediska požadavků na metrologické zabezpečení výroby podle požadavků zákona o metrologii, požadavků norem ISO 9001 a IATF 16949.

Osnova

Úvod do metrologie

  • Principy měření a zkoušení
  • Chyby a nejistoty měření

Základní předpisy v oblasti metrologie

  • Zákon o metrologii
  • Kategorizace měřidel a uvádění na trh
  • Metrologie v systémech managementu
  • Systém managementu měření podle ISO 100012

Specifické požadavky zákazníků (AIAG MSA a VDA 5, ČSN EN ISO 22514-7)

Základy statistiky

Způsobilost měřidel

Odborný garant

Ing. Pavel Korčák lektor, nezávislý konzultant a vedoucí auditor NQA CZ pro systémy managementu ISO 9001

Metody výuky

výklad, workshopy, praktické procvičování a řešení problémů, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.