Problematika bezpečnosti informací významně přesahuje rámec řízení bezpečnosti IT. Kurz je vhodný pro všechny manažery organizací, kteří si uvědomují hodnotu a význam informací a chtějí je efektivně, odpovědně a účinně chránit.

Proč se kurzu zúčastnit

Seznámení s východisky informační bezpečnosti. Objasnění výzev, cílů a strategií nezbytných pro zajištění úspěchu organizací v informačním veku. V rámci výuky budou posluchači seznámeni se základy koncepcí pro management informační bezpečnosti a souvisejícími legislativními požadavky.

Cíle kurzu

Získat přehled o komplexním systémovém přístupu k efektivnímu řízení bezpečnosti informací v organizaci a zlepšit orientaci manažerů v dané oblasti.

Osnova

  • Východiska pro řízení informační bezpečnosti
  • Přístup k řízení bezpečnosti informací postavený na managementu rizika
  • Informace o souvisejících technických normách
  • Základní legislativní rámec související s bezpečností informací
  • Jak ve firmě zavést systém managementu bezpečnosti informací

Odborný garant

Ing. Jan Čančík lektor a vedoucí auditor NQA pro systémy managementu ISO 9001, ISO/IEC 20000-1 a ISO/IEC 27001

Metody výuky

výklad, skupinová cvičení, případové studie s možností využít příklady organizací účastníků, diskuse a výměna zkušeností

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.