Leadership je přirozená schopnost vést lidi, která manažerům v roli vůdců umožňuje více využívat potenciál jednotlivců i spolupracujících týmů pro dosahování podnikových cílů. Pozitivní je, že se této dovednosti můžete naučit.

Komu je kurz určen

Kurz Praktický Leadershipje určen všem majitelům firem a manažerům podniků podílejícíchse na vrcholovém řízení organizace.

Cíle kurzu

Prezentovatnové perspektivy ISO 9001 pro rozvoj podniku a řízení kvality produktů či služeb, vyjasnit si nové požadavky na analýzu podnikatelského prostředí a možnosti dalšího nasměrování organizace.

Proč se kurzu zúčastnit

Účastníci kurzu více porozumíkontextu organizace, budou lépe vnímat potřeby a požadavky zainteresovaných stran a naučí se zvládat podnikání postavené na procesech a související management rizik.Na kurzu budou vedoucí pracovníci promýšlet zásady udržitelného rozvoje podniku, který je založen na dosahování výkonnosti procesů a zvládání změn.

Osnova

  • Principy a zásady odpovědného vedení
  • Kontext – poslání a účel organizace
  • Podnikatelské modely budoucnosti
  • Strategie udržitelného podnikání
  • Úspěšné zavádění změn

Odborný garant

Lektor Ing. Milan Trčka je zkušeným manažerem, hodnotitelem Excelence Modelu EFQM a vedoucím hodnotitelem Národní ceny kvality ČR

Metody výuky

výklad, diskuse, skupinová cvičení, případové studie

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.