Úvod do managementu kvality pro vrcholové vedení podniku.

Komu je kurz určen

Kurz je vhodný pro představitele vedení, manažery kvality a interní auditory působící v systémech managementu. Je určen také osobám, které se zajímají o novinky a vývoj systémů managementu kvality.

Cíle kurzu

Prostřednictvím praktických cvičení se účastníci naučí pracovat s novými pojmy Vedení, Kontext organizace nebo Vyhodnocení výkonnosti v systémech managementu.

Osnova

Nový koncept normy ISO 9001

  • Změny ISO 9001:2015
  • Annex SL

Leadership v kontextu organizace

  • Kontext organizace
  • Vedení
  • Cíle, jejich plánování a monitorování
  • Vyhodnocení výkonnosti

Skupinová cvičení

  • Zainteresované strany a kontext organizace
  • Nástroje pro analýzu organizace
  • Plánování a vyhodnocování cílů
  • Změny v přezkoumání managementu

Odborný garant

Ing. Milan Trčka, hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality, předseda TNK6 Management kvality a prokazování kvality při ÚNMZ Praha

Metody výuky

Výklad, případové studie, skupinová cvičení

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.