Požadavky zákazníků na zajištění vysokého standardu kvaltiy a tlak na zavedení certifikovaného systému ISO 13485:2016 v celém životním cyklu zdravotnických prostředků se neustále zvyšuje. Na praktických příkladech si ukážeme, jak systém kvality zdravotnických prostředků efektivně prověřit interním auditem.

Kurz je určen pracovníkům kvality, výroby a inženýringu organizací, které se zabývají návrhem, vývojem a výrobou zdravotnických prostředků. Dále také pracovníkům organizací, které zdravotnické prostředky dovážejí, zajišťují distribuci a poskytují servis, nebo vyrábějí komponenty pro výrobce finální zdravotnický prostředků.

Proč se kurzu zúčastnit

Budou prezentovány aktuální požadavky normem ISO 13485:2016 a ISO 190111:2018 nezbytné pro provádění interních auditů. Naučíte se, jak audity plánovat, provádět a prezentovat závěry z auditu. Společně si užáteme, jak formulovat a komunikovat závěry z interního auditu, a jak řešit auditní nálezy.

Cíle kurzu

Porozumět základním požadavkům norem ISO 13485:206 a ISO 19011:2018. Po absovování kurzu budete schopni provádět interní audity ve Vaší organizaci samostatně nebo pod dozorem zkušenějsího kolegy, přinášet nestranné náměty na zlepšení efektivity podnikového systému kvality podnikového systému kvality, a tím dosahovat vyšší přidané hodnoty interního auditu.

Osnova

1. den

 • Úvod do řízení kvality podle ISO 13485
 • Systém managementu kvality
 • Odpovědnost managementu
 • Management zdrojů
 • Realizace produtku
 • Měření, analýza a zlepšování

2. den

 • Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Principy auditování a chování auditorů
 • Zahájení a plánování auditu
 • Provádění auditu na místě a zpracování podkladů
 • Dokončení auditu a následná opatření
 • Interní audity v praxi, nácvik dovedností

Odborný garant

PharmDr. Renáta Veselá lektorka pro systému managementu ISO 13485, nezávislá konzultantka a profesionální auditorky pro systémy managementu kvality zdravotnických prostředků

Metody výuky

prezentace a výklad, případové studie, trénink praktických dovedeností, diskuse