15
Led

0
Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců

K čemu má hodnocení zaměstnanců sloužit?Pravidelné hodnocení zaměstnanců umožňuje definovat oblasti, kde je pracovníci nedosahují požadovaných kompetencí a jaké jsou jejich potřeby ke zvýšení své efektivity či výkonnosti a naplnění [...]

15
Led

0
Analýza vzdělávacích potřeb

Analýza vzdělávacích potřeb

Co můžete očekávat od analýzy vzdělávacích potřeb? Analýza potřeb vzdělávání představuje sběr informací o současných i budoucích potřebách rozvoje lidí v organizaci a vyhodnocení získaných údajů pro efektivní plánování výcviku [...]

15
Led

0
Firemní školení

Firemní školení

Proč organizovat firemní školení na míru podle vašich potřeb? Vzdělávejte své pracovníky co nejblíže k jejich pracovištím, kde každodenně řeší své problémy. Rozšiřujte jejich kompetence a zvyšujte jejich kvalifikaci, ne [...]

15
Led

0
Personální audit

Personální audit

Personální audit doporučujeme těm organizacím, které potřebují analyzovat celkový stav personální práce a chtějí vybudovat efektivní, dobře fungující systém řízení a rozvoje pracovníků. Očekává se, že vedení organizace chce přistupovat [...]