15
Led

0
Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců

K čemu má hodnocení zaměstnanců sloužit?Pravidelné hodnocení zaměstnanců umožňuje definovat oblasti, kde je pracovníci nedosahují požadovaných kompetencí a jaké jsou jejich potřeby ke zvýšení své efektivity či výkonnosti a naplnění podnikových požadavků a cílů. Mohou postihovat potřebu řešení aktuálních problémů, ale více se očekává příprava na plnění budoucích potřeb organizace.K dispozici jsou různé přístupy a [...]

15
Led

0
Analýza vzdělávacích potřeb

Analýza vzdělávacích potřeb

Co můžete očekávat od analýzy vzdělávacích potřeb? Analýza potřeb vzdělávání představuje sběr informací o současných i budoucích potřebách rozvoje lidí v organizaci a vyhodnocení získaných údajů pro efektivní plánování výcviku pracovníků. Na základě doplnění vhodných kompetencí můžeme společně docílit požadované výkonnosti lidí v celé organizaci. Výstupem může být hodnocení výkonnosti (plnění ukazatelů, KPI); plány vzdělávání; [...]

15
Led

0
Firemní školení

Firemní školení

Proč organizovat firemní školení na míru podle vašich potřeb? Vzdělávejte své pracovníky co nejblíže k jejich pracovištím, kde každodenně řeší své problémy. Rozšiřujte jejich kompetence a zvyšujte jejich kvalifikaci, ne vždy najdete profesně zdatné lidi z trhu práce. Proč si vybrat právě náš vzdělávací program? Vaši lidé se seznámí s vaším systémem a jednotlivými procesy [...]

15
Led

0
Personální audit

Personální audit

Personální audit doporučujeme těm organizacím, které potřebují analyzovat celkový stav personální práce a chtějí vybudovat efektivní, dobře fungující systém řízení a rozvoje pracovníků. Očekává se, že vedení organizace chce přistupovat systematicky k personální práci, vytvoří svou personální strategii a její naplňování zařadí mezi své dlouhodobé cíle. Personální audit obvykle realizujeme ve třech základních krocích:Analýza úrovně [...]