30
Zář

0
K-ISM-17 ISO 27001 Úvod do systému managementu bezpečnosti informací

K-ISM-17 ISO 27001 Úvod do systému managementu bezpečnosti informací

Problematika bezpečnosti informací významně přesahuje rámec řízení bezpečnosti IT. Kurz je vhodný pro všechny manažery organizací, kteří si uvědomují hodnotu a význam informací a chtějí je efektivně, odpovědně a účinně chránit. Proč se kurzu zúčastnit Seznámení s východisky informační bezpečnosti. Objasnění výzev, cílů a strategií nezbytných pro zajištění úspěchu organizací v informačním veku. V rámci [...]

30
Zář

0
K-ISA-17 Interní Auditor ISO 27001 pro systémy managementu bezpečnosti informací

K-ISA-17 Interní Auditor ISO 27001 pro systémy managementu bezpečnosti informací

Kurz je určen pro interní auditory systémů managementu bezpečnosti informací a ostatní pracovníky, kteří si chtějí osvojit podrobnější znalosti požadavků na management bezpečnosti informací. Proč se kurzu zúčastnit Po absolvování kurzu budou účastníci lépe chápat celkovou koncepci systému managementu informační bezpečnosti a seznámí se se souvisejícími legislativními požadavky. Budou lépe chápat účel, požadavky a zacílení [...]