30
Zář

0
K-OMA Interní auditor ISO 45001:2018

K-OMA Interní auditor ISO 45001:2018

Vytváření bezpečných podmínek na pracovišti a prevence rizik přispívá ke zvyšování kvality pracovních podmínek, růstu efektivnosti a konkurenceschopnosti organizací. Kurz je určen všem pracovníkům, kteří mají přímou odpovědnost za oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména manažerům kvality a interním auditorům. Doporučujeme také pracovníkům, kteří se zajímají o řízení rizik spojených s podnikáním, zástupcům odborových [...]